Desenvolupament guiat per tests: Test-driven development (TDD)

Segons un estudi de Standish Group del 1994, només un 16,2% dels projectes informàtics té èxit. La resta té problemes o fracassen.  Un procés que per mi és clau és el desenvolupament guiat per tests. De fet, gràcies a una millor gestió de projectes, el 2004 aquesta xifra va millorar fins el 24% d'èxit.Aquest article no és per ...

Aprenent SaaS amb Amazon Web Services i Github, en un curs universitari gratuït

Estic aprenent SaaS, Ruby i Ruby on Rails i entre alguns recursos que he volgut fer servir hi ha AWS, el núvol de Amazon, i també a Github, un lloc on compartir i guardar el teu codi.Vaig començar un curs gratuit de Software Engineering for Software as a Service. Els professors són Armando Fox i, el molt conegut, David A. Patterson.Aquest ...

Google Chrome sense trobar a faltar els complements de Firefox

Vaig revisar tots els complements de Firefox que utilitzava i vaig comprovar la seva disponibilitat com a extensions de Google Chrome. Aquest és l'anàlisi que n'he fet punt per punt per passar-se de Firefox a Google Chrome. Per què Firefox o Google Chrome?Sembla que encara hi ha qui no s'ha cansat d'Internet Explorer i encara continua utilitzant-lo. ...

Experts de Sun recuperen dades perdudes per T-Mobile en el servei Sidekick de Microsoft

Unes dades d'usuaris de Sidekick, un servei que Microsoft va comprar a Danger .Inc., de les que no es verificaven les copies de seguretat i que van ser declarades perdudes per T-Mobile, podran ser recuperades per experts en cabines de discos de SUN i de BBDD Oracle. El servei utilitzava cabines de discos de SUN i BBDD Oracle i sembla que la causa va ...

Linux vs Windows/Mac: Fer-ho sempre bé pot ser un problema

Llegeixo Linux ‘enorme e hinchado’ según Linus Torvalds Linus Torvalds, que inventó el sistema operativo Linux hace ahora 18 años, considera que su propia criatura se ha convertido en un producto ‘enorme e hinchado’, muy alejado del sistema optimizado, compacto e hipereficiente que concibió en 1991. Según Torvalds, la incorporación incesante ...

Unix: Els antecedents i la base de Mac OS X i GNU/Linux

Antecedents de Unix Unix es va crear per alguns empleats de AT&T als laboratoris Bell, però no va ser fins als 1980 que es va adoptar la versió BSD surgida per la Universitat de California, Berkeley. Sun Microsystems va basar SunOS en BSD i posteriorment va fer Solaris 2 basant-se en System V. SRV4, un treball conjunt amb AT&T Les llicencies ...