Experiment MVT

Hi ha 3 fitxes de producte i una pagina de conversió.

A totes les fitxes de producte es prova un canvi de tipus de la lletra i de mida de la lletra.

Si entro a qualsevol fitxa i veig una configuració, després hauria de veure la mateixa configuració a les altres pagines de prova (totes les fitxes).

Resum:
1. Es configura l'experiment amb 1 pagina de prova.
2. Es posa el Google Website Optimizer Control Script i Google Analytics Tracking Script a les pagines de prova (totes les fitxes).
3. Es posa la secció que faran el canvi del tipus lletra i la secció que fara el canvi de mida de la lletra a les fitxes.

 


 


4. Es posa el Conversion Script a la pagina de conversió.
5. Es configuren les variants:
TipusLletra Verdana: body {font-family: Verdana, sans-serif;}
MidaLletra Gran: body {font-size: 2em;}

Referencia: Experiment with site-wide changes: https://support.google.com/websiteoptimizer/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=61203

Comparteix si t'ha agradat