‘Accountability’ és una paraula que hauríem de conèixer

raci-chart

Accountability és un terme anglosaxó que vaig aprendre ja fa uns anys quan vaig estudiar les matrius RACI en gestió de projectes. Jo en dic “rendició de comptes” i no en conec cap traducció millor.

Com veuràs, ‘Accountability’ és una paraula molt actual i que crec que hauríem d’incloure al nostre vocabulari, i potser així, aplicar-la més.

raci-chart

Una matriu RACI no és res més que una taula d’assignació de responsabilitats per les diferents tasques que són activitats d’un projecte o servei.

  • Responsible (R): És qui es responsabilitza de completar la tasca. Pot fer-la sol o tenir altres que li donin suport en la seva realització (matriu RASCI)
  • Accountable (A): És qui delega la realització de la tasca i qui respon sobre la seva finalització i correctesa. En altres paraules, és el propietari dels resultats i l’únic amb l’autoritat per aprovar o no la seva finalització en condicions.
  • Consulted (C): Acostumen a ser experts o persones importants dels que es necessita col·laboració per la realització de la tasca.
  • Informed (I): Són aquells als qui cal notificar de les decisions preses i de les accions realitzades i no només de la finalització de la tasca o de l’entrega del resultat final.

La persona ‘Accountable’ (A)  és la que reconeix i assumeix la responsabilitat final de les seves decisions. Té l’obligació d’informar, explicar i respondre sobre les conseqüències resultants del seu exercici.

El concepte d’Accountability és molt útil en gestió de projectes i també s’aplica en governança política i pública. L’article “Conceptualizing Accountability”  de Andreas Schedler escrit el 1999 parla de la rendició de comptes política ha de incloure les 2 connotacions d’Accountability:

  • Answerability: com a obligació que tenen els responsables finals d’informar i justificar les seves accions.
  • Enforcement: al·ludeix a la capacitat de sanció a la que poden ser sotmesos els responsables finals que no compleixen amb les seves funcions.

Fixa’t molt bé en la diferencia entre el Responsible (R) i l’Accountable (A).  El Responsible (R) és l’encarregat de finalitzar la tasca, i el Accountable (A) és el qui n’aprova el resultat final i qui n’assumeix les conseqüències si va malament.

Les paraules que tenim per Responsible (R) i Accountable(A) podrien ser Encarregat (R) i Propietari (A) i no crec que representin aquesta diferència amb prou fidelitat.

Per acabar crec que es podrien dir moltes coses, però prefereix-ho que les diguis tu. Els teus comentaris seran benvinguts.